Семейный психолог

 Skype: irina.psy
mail tree.life.in.ua@gmail.com

 1. Особливості самовизначення підлітків з делінквентною поведінкою // Молодь і ринок: науково-педагогічний журнал. – Дрогобич.: ДДПУ ім. І. Франка, 2007. - №11-12. – С. 106-109.
 2. Соціально-психологічні умови самовизначення зростаючої особистості // Актуальні проблеми психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. Т. X, вип. 3. – К., 2008. – С. 377-384.
 3. Особистісне самовизначення підлітків з делінквентною поведінкою в референтному середовищі // Наука і освіта: науково – практичний журнал. – Одеса.: ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2008. - №3. – С. 195-198.
 4. Особистісне самовизначення підлітків з делінквентною поведінкою та засоби їх психологічної підтримки // Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми практичної психології». Зб. наук. праць. Частина I. – Херсонський державний університет, Інститут психології, історії та соціології, Х., 2008. – С. 210-215.
 5. Специфіка психодіагностики підлітків з делінквентною поведінкою // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: Зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. - №26 (50). – С. 250-256.
 6. Життєве самовизначення та його вплив на здоровий спосіб життя у підлітковому віці // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. – Ніжин, 2008. - №1. – С. 77-80.
 7. Особливості психологічної підтримки підлітків з делінквентною поведінкою у процесі їх особистісного самовизначення в підприємницькій діяльності // Вернадськіанська ноосферна революція у розв’язанні екологічних та гуманітарних проблем сучасності : матеріали міжнар. конф., 10–11 трав. 2010 р. – Полтава, 2010. – С. 215–221.
 8. Психологічний аналіз вивчення соціально-психологічни умов розвитку особистісного самовизначення підлітків з делінквентною поведінкою // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Т. 1. Вип. 82 /Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів: ЧДПУ,2010.С.309 – 311.
 9. Особливості професійного самовизначення підлітків з делінквентною поведінкою // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. – Вип. 7: збірник наукових праць. – Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – С. 163 – 171.
 10. Особливості морального самовизначення підлітків з делінквентною поведінкою // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. пр. / Нац. Ун-т ім. Тараса Шевченка. – К.: Логос, 2011. - С. 83 – 90.
 11. Практичні аспекти вивчення особливостей особистісного самовизначення підлітків з делінквентною поведінкою //  Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського : зб. наук. праць. Серія «Психологічні науки» / за ред.: С. Д. Максименка, Н. О. Євдокимової. – Миколаїв, 2010. – Т. 2, вип. 4. – С. 314 – 325.
 12. Специфіка консультативної роботи психолога у юридичній сфері //  Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. – Вип. 10: збірник наукових праць. – київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – С. 222 – 227.
 13. Специфіка професійного самовизначення підлітків з делінквентною поведінкою// Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»: збірник наукових праць. Вип. 25.  – Переяслав-Хмельницький, 2012. – С.214-222.
 14. Практичні рекомендації активізації розвитку особистісного самовизначення підлітків з делінквентною поведінкою для психологів, вчителів та вихователів / /Вісник Чернігівського національного педагогічного університету Т 1. Вип. 105 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів: ЧНПУ, 2012. – 220 с.
 15. Вивчення особливостей прояву делінквентної (відхильної) поведінки особистості підліткового віку/ / Актуальні проблеми психології: Зб. наук. праць Інституту психології  ім.  Г. С. Костюка АПН України. Т. X, вип. 3. – К., 2013. – С. 377-384.
 16. Програма курсу «Історія психології»// Психологія: комплекс програм навчальних дисциплін професійної особистісно орієнтованої підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів: навчальний посібник / авт. кол.: І. С. Булах, І. М. Бушай, в. У. Кузьменко та ін. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – С. 48 – 60 – 0,6 д.а.
 17. Програма курсу «Практикум з консультативної психології»// Психологія: комплекс програм навчальних дисциплін професійної особистісно орієнтованої підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів: навчальний посібник / авт. кол.: І. С. Булах, І. М. Бушай, в. У. Кузьменко та ін. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – С. 323 – 333 – 0,6 д.а.
 18. Програма спецкурсу «Профілактика та корекція відхилень поведінки» // Психологія: комплекс програм навчальних дисциплін професійної особистісно орієнтованої підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів: навчальний посібник / авт. кол.: І. С. Булах, І. М. Бушай, в. У. Кузьменко та ін. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. –  С. 334 – 345 – 0,6 д.а.
 19. Психологічне консультування особистості юнацького віку // Актуальні проблеми практичної психології: зб. наук. праць / ред. кол.  І. В. Шапошникова, Н. І. Тавровецька та ін. – Херсон: ПП Вишемирський     В. С., 2014. – 340 с.
 20. Ревякіна І. М. Індивідуальне консультування / Програма варіативної навчальної дисципліни / Національний педагогічний університет  ім. М. П. Драгоманова, 2014 – С. 3 – 13.- 0,2 д.а.
 21. 3. Ревякіна І. М. Групове консультування / Програма варіативної навчальної дисципліни / Національний педагогічний університет  ім. М. П. Драгоманова, 2014 – С. 3 – 13.- 0,2 д.а.
 22. Психологічне консультування особистості юнацького віку // Консультативна психологія: підручник / І.С. Булах,  В.У. Кузьменко, Е.О. Помиткін [та ін.]. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД, 2014. -  С. 290 - 300. - 0,4 д.а.
 23. Консультативна діяльність в юридичній сфері // Консультативна психологія: підручник / І.С. Булах, В.У. Кузьменко, Е.О. Помиткін [та ін.]. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД, 2014. -  С. 356 - 365. - 0,4 д.а.
 24. Сергієнко І. М., Ревякіна І. М. Психодрама як метод групового психологічного консультування: навчально-методичний посібник / І. М. Сергієнко, І. М. Ревякіна. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю., 2015. – 116 с.
 25. Ревякіна І. М. Особливості застосування методу «психодрама» у роботі з підлітками/ Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин: Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції / За ред.  С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Камянець-Подільський, 2015. – С. 260-262.
Оставьте свои данные в форме справа, чтобы записаться на он-лайн консультацию.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время для уточнения времени и формата общения.

 

*
Заполните форму с именем!
*
Invalid email address.

Please type your full name.

Заполните правильно номер телефона!

copyright